obligacje skarbowe

Wykup bonów skarbowych

Podstawowymi instrumentami rynku pieniężnego są bony skarbowe. Ogromna waga tego typu bonów na rynku, związana jest z faktem, iż ich rentowność jest bardzo wrażliwa na wszelkie zachodzące zmiany.

Co to są obligacje skarbowe?

Dlatego też rynek bonów, staje się bardzo ważnym wskaźnikiem oczekiwań inwestorów. Przy czym należy podkreślić, że jest bardzo wyczulony na wszelkiego typu informacje i dość szybko reaguje na zmiany w otoczeniu. Z tego względu, uważna obserwacja tendencji pomaga w analizie i podejmowaniu konkretnych decyzji inwestycyjnych. Bony skarbowe inaczej określane wekslami skarbowymi lub dłużnymi papierami wartościowymi Skarbu Państwa, są dłużnymi instrumentami finansowymi, którymi obraca się na rynku pieniężnym. Ponadto, należą one do papierów krótkoterminowych emitowanych przez Skarb Państwa, których celem jest pokrycie potrzeb budżetowych oraz zarządzanie płynnością budżetu. Osobom, które chcą nabyć tego typu bon pozwala on na bezpieczne lokowanie nadwyżek finansowych.