Latest

Papiery wartościowe

Nie, każdy wie o tym, że papiery wartościowe definiowane są jako dokumenty w systemie informatycznym na rachunku wartościowym, który manifestuje prawa majątkowe w taki sposób, że dane uprawnienia

Rynek obligacji w Polsce

Ze statystyk wynika, że aktualnie Polski rynek obligacji radzi sobie bardzo dobrze, tak zwane instrumenty dłużne Ministerstwa Finansów, cieszą się dużym zaufaniem inwestorów, co przekłada się na solidne

Ryzyko inwestycyjne

Poprzez ryzyko inwestycyjne należy rozumieć te czynniki, które mogą spowodować spadek wartości papierów wchodzących w skład tak zwanego portfela funduszu. Do nich należą zjawiska ekonomiczne takie jak inflacja,

Prawne aspekty obligacji

Jakie są prawne aspekty obligacji? Z prawnego punktu widzenia obligacje zamienne, zaliczyć można do kategorii papierów wartościowych o dłużnym charakterze, ponieważ ich emisja jest formą zaciągania długu. Jak

Wykup bonów skarbowych

Podstawowymi instrumentami rynku pieniężnego są bony skarbowe. Ogromna waga tego typu bonów na rynku, związana jest z faktem, iż ich rentowność jest bardzo wrażliwa na wszelkie zachodzące zmiany.

Pierwszy post

Witam wszystkich czytelników na moim blogu, który jest objęty tematyką obligacji i innych form oszczędzania, aby móc bardziej ukierunkować swoją pasję i mieć okazję do jej rozwoju postanowiłem